طريق حافلات الترولي 285 (São Paulo (Terminal São Mateus) - São Bernardo do Campo (Terminal Ferrazópolis)) على خريطة São Bernardo do Campo
/ar/
ar
true
162
1840
54
São Bernardo do Campo
129
sao-bernardo-do-campo
64
Sao Bernardo do Campo
147
-23.691634920237913
-46.56054799508018
1858
12935
11
1380
44245
true
1,4,7,10
56
21
145
2
R$
32
45232
58
584221,0
0d9e6d82f5d9
مسار الطريق على الخريطة
Terminal Metropolitano São Mateus - Plataforma E
 → 
Terminal Metrpolitano Ferrazópolis
Terminal Metropolitano São Mateus - Plataforma E → Terminal Metrpolitano Ferrazópolis
Terminal Metropolitano Ferrazópolis → Terminal Metropolitano São Mateus - Plataforma F
Select another trip
Close
Trips
Terminal Metropolitano São Mateus - Plataforma E  →  Terminal Metrpolitano Ferrazópolis
Terminal Metropolitano Ferrazópolis  →  Terminal Metropolitano São Mateus - Plataforma F
Operating dates and week days
Weekdays
Whole year
Timetable
04:00, 04:15, 04:30, 04:40, 04:50, 04:59, 05:07, 05:13, 05:19, 05:25, 05:30, 05:35, 05:40, 05:45, 05:50, 05:55, 06:00, 06:05, 06:09, 06:13, 06:17, 06:21, 06:25, 06:30, 06:35, 06:40, 06:44, 06:48, 06:52, 06:56, 07:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00, 08:05, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55, 09:01, 09:07, 09:13, 09:19, 09:25, 09:31, 09:37, 09:43, 09:50, 09:57, 10:05, 10:13, 10:22, 10:32, 10:42, 10:52, 11:02, 11:12, 11:22, 11:32, 11:42, 11:52, 12:02, 12:12, 12:22, 12:32, 12:42, 12:52, 13:02, 13:12, 13:22, 13:32, 13:42, 13:52, 14:02, 14:12, 14:22, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:01, 16:10, 16:19, 16:27, 16:35, 16:41, 16:47, 16:53, 16:58, 17:03, 17:08, 17:13, 17:18, 17:23, 17:28, 17:33, 17:38, 17:43, 17:48, 17:53, 17:58, 18:02, 18:06, 18:10, 18:14, 18:18, 18:22, 18:27, 18:32, 18:37, 18:42, 18:47, 18:52, 18:58, 19:05, 19:12, 19:20, 19:28, 19:38, 19:48, 20:00, 20:12, 20:24, 20:36, 20:48, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:05, 22:25, 22:50, 23:15, 23:40, 00:05, 00:30
Operating dates and week days
Sa
Whole year
Timetable
04:00, 04:20, 04:40, 04:55, 05:10, 05:20, 05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:11, 17:23, 17:35, 17:48, 18:01, 18:14, 18:28, 18:42, 18:56, 19:09, 19:22, 19:34, 19:47, 19:59, 20:12, 20:24, 20:36, 20:48, 21:00, 21:15, 21:30, 21:50, 22:10, 22:35, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30
Operating dates and week days
Su
Whole year
Timetable
04:00, 04:18, 04:36, 04:54, 05:12, 05:28, 05:44, 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:54, 07:08, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:00, 09:14, 09:28, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 12:02, 12:16, 12:30, 12:44, 12:58, 13:12, 13:26, 13:40, 13:54, 14:08, 14:22, 14:36, 14:50, 15:04, 15:18, 15:32, 15:46, 16:00, 16:14, 16:28, 16:42, 16:56, 17:10, 17:24, 17:38, 17:53, 18:10, 18:28, 18:47, 19:06, 19:25, 19:44, 20:04, 20:24, 20:50, 21:17, 21:45, 22:12, 22:39, 23:06, 23:33, 00:00, 00:30
مدينة:
Sao Bernardo do Campo
نوع وعدد النقل:
حافلات الترولي 285 (São Paulo (Terminal São Mateus) - São Bernardo do Campo (Terminal Ferrazópolis))
أجرة:
5.75 R$
يمر على الشوارع:
》Sentido São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis):

Terminal Metropolitano São Mateus (Plataforma E) - Avenida Adélia Chohfi - Rua Oratório - Avenida Antônio Cardoso - Viaduto Pedro Dell Antônia - Terminal Metropolitano Santo André Oeste (Plataforma H) - Avenida Quinze de Novembro - Retorno - Rua Delfim de Moura - Praça IV Centenário - Avenida Ramiro Coleone - Avenida Pereira Barreto - Praça Samuel Sabatini - Terminal Metropolitano São Bernardo do Campo - Avenida Brigadeiro Faria Lima - Terminal Metropolitano Ferrazópolis

》Sentido São Paulo (Terminal Metropolitano São Mateus):

Terminal Metropolitano Ferrazópolis - Avenida Brigadeiro Faria Lima - Terminal Metropolitano São Bernardo do Campo - Avenida Pereira Barreto - Avenida Ramiro Coleone - Praça IV Centenário - Avenida Quinze de Novembro - Terminal Metropolitano Santo André Oeste (Plataforma G) - Viaduto Pedro Dell Antônia - Rua Augusto Ruschi - Rotatória da Avenida dos Estados - Avenida dos Estados - Avenida Antônio Cardoso - Rua Oratório - Avenida Adélia Chohfi - Terminal Metropolitano São Mateus (Plataforma F)
وكالة العبور:
EMTU/NextMobilidade
معلومات اضافية:
إحصاءات الطريق:
The length of the trip line №1: 17.08 كم
مناطق التوقف: 33
The length of the trip line №2: 16.77 كم
مناطق التوقف: 33
آخر تعديل :