Payment method - UniPass
/ar/
ar
true

UniPass

Description
"UniPass" là một hệ thống thanh toán tự động không dùng tiền mặt dành cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh được triển khai theo sự đồng ý của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống này được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 8 tháng 3 năm 2019. Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hệ thống giao dịch này được dự kiến liên thông với các hệ thống giao thông công cộng khác trong tương lai như tàu điện ngầm, xe buýt nhanh và buýt đường sông.
Website link (Payment provider):
https://unipass.vn/
Number of routes (22)