طريق حافلات الترولي 290 (Diadema - São Paulo (Terminal Jabaquara)) على خريطة Diadema (São Paulo)
/ar/
ar
true
1849
54
64
Diadema (São Paulo)
diadema-br
Diadema (Sao Paulo)
417
136
-23.6816587
-46.620341199999984
130
13
true
1,4
5
219
2
140
R$
29
47570
582812,0
6cb6545fb4cc
مسار الطريق على الخريطة
Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma C)
 → 
Terminal Jabaquara
Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma C) → Terminal Jabaquara
Terminal Jabaquara → Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma C)
Select another trip
Close
Trips
Operating dates and week days
Weekdays
Whole year
Timetable
05:40, 05:52, 06:03, 06:14, 06:25, 06:38, 06:49, 06:57, 07:04, 07:12, 07:19, 07:28, 07:36, 07:42, 07:52, 08:02, 08:07, 08:12, 08:17, 08:22, 08:27, 08:32, 08:37, 08:42, 08:47, 08:52, 08:57, 09:02, 09:07, 09:12, 09:17, 09:22, 09:27, 09:32, 09:37, 09:43, 09:49, 09:55, 10:01, 10:08, 10:15, 10:22, 10:30, 10:39, 10:48, 10:57, 11:07, 11:20, 11:33, 11:46, 11:59, 12:12, 12:25, 12:38, 12:51, 13:04, 13:17, 13:30, 13:43, 13:56, 14:09, 14:22, 14:33, 14:43, 14:53, 15:03, 15:13, 15:23, 15:33, 15:43, 15:53, 16:03, 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:52, 17:00, 17:08, 17:16, 17:26, 17:33, 17:39, 17:45, 17:50, 17:57, 18:03, 18:09, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54, 19:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:26, 19:32, 19:38, 19:44, 19:50, 19:56, 20:02, 20:08, 20:14, 20:20, 20:28, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:17, 21:30, 21:43, 21:55, 22:07, 22:19, 22:31, 22:45, 22:59, 23:12, 23:25, 23:45, 00:05, 00:25, 00:45
Operating dates and week days
Sa
Whole year
Timetable
06:00, 06:20, 06:35, 06:51, 07:08, 07:24, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:50, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:45, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:40, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:38, 18:53, 19:13, 19:33, 19:54, 20:14, 20:37, 20:57, 21:17, 21:37, 22:02, 22:22, 22:40, 23:05, 23:30, 23:55
Operating dates and week days
Su
Whole year
Timetable
06:25, 06:55, 07:25, 07:52, 08:22, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:30, 17:00, 17:30, 17:59, 18:24, 18:53, 19:23, 19:52, 20:22, 20:52, 21:22, 21:45, 22:10, 22:40, 23:15, 23:50
مدينة:
Diadema (Sao Paulo)
نوع وعدد النقل:
حافلات الترولي 290 (Diadema - São Paulo (Terminal Jabaquara))
أجرة:
5,10 R$
يمر على الشوارع:
》Sentido São Paulo (Terminal Metropolitano Jabaquara):

Terminal Metropolitano Diadema - Avenida Conceição - Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira - Terminal Metropolitano Jabaquara

》Sentido Diadema (Terminal Metropolitano Diadema):

Terminal Metropolitano Jabaquara - Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira - Avenida Conceição - Terminal Metropolitano Diadema
وكالة العبور:
EMTU/NextMobilidade
معلومات اضافية:
1. Aos feriados esta linha cumprirá a programação horária de domingo.

2. Para acompanhar alterações no serviço, avisos e informações atualizadas, consulte a página oficial clicando aqui.
إحصاءات الطريق:
The length of the trip line №1: 5.29 كم
مناطق التوقف: 11
The length of the trip line №2: 5.03 كم
مناطق التوقف: 11
آخر تعديل :
Reviews  (0)تعليقات: (0)
There are no reviews yet – yours can be the first oneWrite a review